Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zeszyty Naukowe - 2001

E. Traple, Stosunek czynu nieuczciwej konkurencji do praw własności intelektualnej, s. 9-27;
P. Podrecki, E. Traple, Przejęcie lub naśladownictwo formy zewnętrznej cudzego produktu jako czynu nieuczciwej konkurencji, s. 29-62;
E. Nowińska, M. du Vall, Reklama a informacja w komunikacji rynkowej, s. 63-72;
S. Jankiewicz, Problemy ochrony wolności wypowiedzi reklamowej na przykładzie reklamy porównawczej, s. 73-102;
D. Kasprzycki, Wybrane zagadnienia prawa reklamy w Internecie, s. 103-128;
E. Czarny-Drożdżejko, Projektowane zmiany w przepisach karnych ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, s. 165-196;
A. Bułat, Umowy franchisingowe w świetle przepisów o ochronie wolnej konkurencji, s. 129-156;
J. Ożegalska, Cybersquatting i inne formy nadużywania znaków towarowych w adresach internetowych a nieuczciwa konkurencja, s. 157-185.
I. Bartosz Nestoruk, Zwalczanie nieuczciwej konkurencji w Rumunii i Bułgarii - prezentacja obowiązujących rozwiązań ustawowych, s. 187

M. Walerjan, Zakres zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w polskiej ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz znaczenie tego pojęcia, s. 9-51;
W. Machała, Dozwolony użytek chronionych utworów w polskim prawie autorskim w świetle cywilistycznej koncepcji prawa podmiotowego, s. 53-80;
M. Drozdowicz, Dzieło multimedialne jako nowa kategoria polskiego prawa autorskiego na tle koncepcji budowy utworu, s. 81-114;
D. Kot, Ochrona i eksploatacja utworu multimedialnego w krajowym i międzynarodowym prawie autorskim, s. 115-160;
A. Matlak, Dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca koordynacji pewnych aspekyów prawa autorskiego i praw pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym, s. 161-185;
A. Struglik, Niektóre aspekty wynagrodzeń twórców programów komputerowych, s. 187-207;
E. Ferenc-Szydełko, Wybrane problemy ochrony prawnej dzieł haute couture, s. 209-226.