Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zeszyty Naukowe - 2024

Ryszard Markiewicz, Zasada asymilacji i autorskie wynagrodzenia dodatkowe (postumowne), s. 5

Konrad Gliściński, Pozycja prawna użytkownika utworu z perspektywy prawa obowiązującego i postulatów wynikających z Polityki Prawa Cywilnego, s. 24

Aksana Paferava, Udostępnianie utworów poprzez link w orzecznictwie sądów polskich i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, s. 68

Anna Zielkiewicz, How to Stop the Oversaturation of Trademark Law with Non-Conventional Trademarks. A Plaidoyer for Culturally-Rooted Analysis, s. 97