Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Plakat konferencji "Brzask czy zmierzch prawa autorskiego ? 30 lat polskiej ustawy o prawie autorskim z 1994 r." 23-24 maja 2024 r. WPiA UJ ul. Bracka 12 oraz online

Katedra Prawa Własności Intelektualnej WPiA UJ oraz ALAI Polska zapraszają na konferencję Brzask czy zmierzch prawa autorskiego? 30 lat polskiej ustawy o prawie autorskim z 1994 r.

Po trzech dekadach od uchwalenia obowiązującej ustawy, polskie prawo autorskie musi mierzyć się z potrzebą dostosowania do rozwijającego się prawa Unii Europejskiej, rosnącym znaczeniem cyfrowej eksploatacji utworów, systematycznie wypierającej "tradycyjne" formy korzystania, czy rozpoczynającą się technologiczną rewolucją związaną z tzw. generatywną sztuczną inteligencją.

W tym kontekście nowego znaczenia nabierają zagadnienia, o których rozmawiamy od lat: pojęcie utworu, treść majątkowych praw autorskich, prawo do wynagrodzenia, dozwolony użytek czy rola organizacji zbiorowego zarządzania. Zapraszamy do refleksji - optymistycznej i pesymistycznej - nad dalszą rolą podstawowych instytucji prawa autorskiego.

Wydarzenie odbędzie się 23 i 24 maja 2024 r. w Krakowie, w budynku Wydziału Prawa i Administracji UJ (Pałac Larischa, ul. Bracka 12). W konferencji można także wziać udział online.

Program

Dzień 1 – 23 maja 2024 r.

12.30 – powitanie
prof. dr hab. Jerzy Pisuliński – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ
prof. dr hab. Andrzej Matlak – Kierownik Katedry Prawa Własności Intelektualnej WPiA UJ
dr Piotr Zakrzewski – Zastępca Prezesa Urzędu Patentowego RP
dr Tomasz Targosz – Prezes ALAI Polska

12.45 – 13.15 – wykład inauguracyjny
Ustawa o prawie autorskim z 1994 r. – wczoraj, dziś i jutro prawa autorskiego – prof. dr hab. Jan Błeszyński (UW)

13.15 – 14.45 – Sesja 1 - „Sąd nad prawem autorskim”
Moderator: dr Sybilla Stanisławska-Kloc (KPWI WPiA UJ)
Paneliści: SSA dr Agnieszka Gołaszewska, SSO dr Jarosław Antoniuk, SSO dr Krzysztof Kurosz, SSO dr Sylwia Wit vel Wilk

14.45 – 15.15 – przerwa kawowo - lunchowa

15.15 – 16.45 – Sesja 2 - Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w XXI w.
Moderator: prof. dr hab. Ewa Nowińska (WPiA UJ)
Paneliści: ZAiKS, SFP-ZAPA, Repropol, SAiW Copyright Polska

16.45 – 17.00 – przerwa kawowa

17.00 – 18.30 – Sesja 3 - Utwór a ratio iuris prawa autorskiego
Moderator: prof. dr hab. Andrzej Matlak (KPWI WPiA UJ)
Wprowadzenie: dr Jakub Chwalba (KPWI WPiA UJ)
Paneliści: dr Damian Flisak, dr Zbigniew Okoń, dr Bohdan Widła (KPWI WPiA UJ)

Dzień 2 – 24 maja 2024 r.

9.30 – 11.00 – Sesja 4 - Autorskie prawa majątkowe i ich ochrona w XXI w.
Wprowadzenie: dr Tomasz Targosz (KPWI WPiA UJ)
Paneliści: prof. dr. hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska (WPiA UW), dr hab. Rafał Sikorski, prof. UAM (WPiA UAM), dr hab. Michał Wyrwiński (KPWI WPiA UJ)

11.00 – 11.15 przerwa kawowa

11.15 – 12.45 – Sesja 5 – Wynagrodzenie autorskoprawne i jego rola
Moderator: prof. dr hab. Ryszard Markiewicz (KPWI WPiA UJ)
Wprowadzenie: prof. dr hab. Monika Czajkowska-Dąbrowska (WPiA UW)
Paneliści: prof. dr hab. Joanna Sienczyło-Chlabicz (WPiA UwB), dr hab. Beata Giesen, prof. UŁ (WPiA UŁ)

12.45 – 13.30 – przerwa lunchowa

13.30 – 15.00 – Sesja 6 – Dozwolony użytek utworów
Wprowadzenie: dr Konrad Gliściński (KPWI WPiA UJ)
Paneliści: prof. dr hab. Katarzyna Grzybczyk (WPiA UŚ), dr hab. Wojciech Machała (WPiA UW), dr Joanna Marcinkowska (KPWI WPiA UJ)

15.00 – 15.15 – przerwa kawowa

15.15 – 16.45 – Sesja 7 – Autorstwo przyszłości
Wprowadzenie: dr hab. E. Laskowska-Litak (KPWI WPiA UJ)
Paneliści: dr hab. Maciej Barczewski, prof. UG (WPiA UG), dr hab. Adrian Niewęgłowski, prof. UMCS (WPiA UMCS), dr Iga Bałos (WPAiSM KA)

Rejestracja i opłaty konferencyjne

Opłaty konferencyjne wynoszą:

 • udział stacjonarny: 250 zł
 • udział online: 150 zł
 • udział stacjonarny (studenci i doktoranci): 100 zł
 • udział online (studenci i doktoranci): 50 zł
 • udział w roli prelegenta/prelegentki (dotyczy osób, których wystąpienia zostały ujęte w programie): bezpłatnie

Prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego. Rejestracja potrwa do 15 maja 2024 r.

Z przyczyn technicznych formularz rejestracyjny nie wysyła automatycznych odpowiedzi potwierdzających rejestrację. Potwierdzenia będziemy wysyłać "ręcznie", z reguły w ciągu kilku dni od rejestracji.

Numery rachunków:

 • dla wpłat z kraju: PEKAO S.A. O/Kraków  71 1240 4722 1111 0000 4853 4484 (z dopiskiem: konferencja KPWI, IMIĘ I NAZWISKO OSOBY UCZESTNICZĄCEJ W KONFERENCJI)
 • dla wpłat z zagranicy: SWIFT: PKOPPLPW IBAN: PL 71 1240 4722 1111 0000 4853 4484 (z dopiskiem: konferencja KPWI, IMIĘ I NAZWISKO OSOBY UCZESTNICZĄCEJ W KONFERENCJI)

Posiadacz rachunku: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Dojazd i dostępność

Pałac Larischa znajduje się na terenie Starego Miasta, w strefie ograniczonego ruchu, w której mogą poruszać się tylko pojazdy mieszkańców i osób posiadających stosownie zezwolenie. W centrum Krakowa, także poza strefą ograniczonego ruchu, obowiązuje także strefa płatnego parkowania. W okolicy (do 10-15 minut piechotą) znajduje się kilka strzeżonych parkingów.

Dojazd z Dworca Głównego jest możliwy komunikacją miejską (tramwaj nr 72 z przystanku Teatr Słowackiego na przystanek Plac Wszystkich Świętych; cała podróż nie powinna zająć więcej niż 15-20 minut)

Wejście do budynku wymaga pokonania jednego stopnia (szyny podjazdowe dostępne na portierni, dzwonek wezwania portiera przy drzwiach od strony ul. Brackiej). Aula, w której odbywa się konferencja, znajduje się na parterze. W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, także zlokalizowana na parterze. W holu głównym znajduje się portiernia, w której można uzyskać pomoc i informację. Obiekt jest dostępny dla osoby korzystającej z psa asystującego.

Partnerzy i sponsorzy

Sponsorami wydarzenia są ZAiKS oraz SAiW Copyright Polska.

Konferencja została dofinansowana ze środków Wydziału Prawa i Administracji w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Medialnym partnerem konferencji jest Wolters Kluwer Polska. Partnerem konferencji jest Future Law Lab UJ.

Pozostałe informacje

Organizatorzy nie zapewniają noclegów.

Kontakt

Z organizatorami można skontaktować się pod adresem kpwi@uj.edu.pl.

Komitet organizacyjny

 • dr Sybilla Stanisławska-Kloc (przewodnicząca)
 • prof. dr hab. Ryszard Markiewicz
 • prof. dr hab. Andrzej Matlak
 • dr Tomasz Targosz
 • dr Joanna Marcinkowska
 • mgr Renata Swałdek
 • dr Bohdan Widła
 • dr Joanna Wiszniewska

Sponsorami wydarzenia są ZAiKS oraz SAiW Copyright Polska. Konferencja została sfinansowana ze środków Wydziału Prawa i Administracji w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. Medialnym partnerem konferencji jest Wolters Kluwer Polska. Partnerem konferencji jest Future Law Lab UJ.