Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Zeszyty Naukowe - 2019

Beata Giesen, Wykorzystanie botów w grach online jako przejaw nieuczciwej konkurencji, s. 5

Krzysztof Kurosz, Gry komputerowe jako źródło naruszenia dóbr osobistych. Problem interakcji z uczestnikami rozgrywki, s. 17

Alicja Tarkowska, Ochrona prawna warstwy dźwiękowej gry komputerowej, s. 37

Marta Ostrowska, Let’s play – działalność internautów a gra komputerowa z perspektywy prawa autorskiego, s. 58

Kamil Pabian, Umowa celofanowa w praktyce gospodarczej obrotu grami komputerowymi, s. 80

Michał Gralak, Downgrade – zwiastun gry a fi nalny produkt – rozważania z perspektywy prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, s. 113

Olga Winkiel, „Kradzież” dóbr wirtualnych w grach sieciowych – wprowadzenie do zagadnienia, s. 137

Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, Kolor na wyłączność?, s. 5

Patrycja Cierlak, Interfejsy (API) w prawie autorskim. Uwagi na podstawie sporu Oracle przeciwko Google, s. 29

Marta Szaroma, Dozwolony użytek edukacyjny i naukowy w świetle art. 27 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, s. 44

Aleksandra Bagieńska-Masiota, Uprawnienia uczelni oraz innych jednostek tworzących system szkolnictwa wyższego wynikające z art. 15a ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, s. 59

Tomasz Drab, Badanie identyczności i podobieństwa towarów lub usług w ramach niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, s. 74

Zuzanna Ochońska, Dysponowanie dobrami osobistymi małoletniego, s. 103

Piotr F. Piesiewicz, Problematyka zakazu reklamowania się podmiotów leczniczych oraz lekarzy w świetle Kodeksu Etyki Lekarskiej, prawa krajowego oraz prawa unijnego, s. 122

Ryszard Markiewicz, Prawo pokrewne wydawców prasy, s. 5

Piotr Ślęzak, Komercyjne wykorzystanie wizerunku, s. 40

Adrianna Żyrek, Przyłapani na nielegalnym źródle – o dozwolonym użytku prywatnym z perspektywy orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i prawa polskiego, s. 53

Maciej Guzy, Prawa autorskie twórcy graffiti a sytuacja prawna właściciela budynku, s. 73

Agata Konieczna, Problematyka sztucznej inteligencji w świetle prawa autorskiego, s. 104

Nicholas Ghazal, Publiczne udostępnianie nagrań dźwiękowych przez instytucje odpowiedzialne za ochronę dziedzictwa dźwiękowego a prawo do artystycznego wykonania, s. 117

Marta Kowalczuk-Kędzierska, Nowa definicja znaku towarowego – nowelizacja polskiej ustawy w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, s. 134