Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zeszyty Naukowe - 1985

A. Bercovitz, Problematyka patentów na wynalazki dokonane na uniwersytecie w świetle prawa, s. 11-40;

A. Pawlina, Charakterystyka liczbowa niektórych typów umów zawieranych przez uczelnie s. 43-60;

G. Ćmikiewicz, Umowy o prace badawcze - Zagadnienia systematyczno-konstrukcyjne, s. 61-84;

E. Nowińska, Umowa o upowszechnienie gotowych opracowań, s. 85-94;

M. du Vall, Przedmiot i charakterystyka prawna umowy wdrożeniowej, s. 95-120;

Z. Taczanowska, Czynniki ekonomiczne kształtujące funkcjonowanie systemu umów, s. 121-132;

A. Pawlina, Ogólne zasady finansowania prac badawczych i wdrożeń realizowanych na podstawie umów między przedsiębiorstwami przemysłowymi i uczelniami, s. 133-152.

J. Fiołka, Zakres prawa z patentu w polskim prawie wynalazczym, s. 11-137.

J. Straus, Zum Begriff des Arbeitnehmererfinders in den westlichen Ländern, s. 9-20;
S. Sołtysiński, Bereich des Begrif des Arbeitnehmerschaffens im Erfinder- und Patentrecht: Rechtssubjekte, s. 21-26;
E. P. Gawriłow, Urheberrecht bei wissenschaftlichen Planarbeiten, s. 27-34;
A. Bercovitz, Le cadre juridique de la créativité des employés dans le domaine du droit d'auteur, s. 35-42;
J. Barta, Hauptfrage der urheberrechtlichen Regelung des Arbeitnehmerurheberrechts, s. 43-52;
J. Błeszyński, L'oeuvre crée dans le cadre du rapport de travail (Thśses), s. 53-62;
J. Serda, Le droit d'auteur et le contrat du travail, s. 63-70;
M. Rehbinder, Die urheberrechtlichen Nutzungsrechte im Arbeitsverhältnis des Westens, s. 71-80;
O. Calmuschi, Problśmes juridiques ayant trait aux inventions d'employés dans le droit de la République Socialiste de Roumanie, s. 81-86;
G. Guglielmetti, Les droits non-patrimoniaux en matiśre d'invention des employés dans les pays dits capitalistes, s. 87-92;
J. Szwaja, Les droits non-patrimoniaux (droits moraux) des auteurs d'inventions d'employé dans le droit polonais, s. 93-102;
H. Püschel, Nichtvermögensrechte im Verhältnis von Urheber und Betrieb bei Werkschaffen im Arbeitsrechtsverhältnis in den sozialistischen Staaten, s. 103-114;
R. Dittrich, Persönlichkeitsrechte des Arbeitgebers und Arbeitnehmers im Urheberrecht, s. 115-124;
M. Niedzielska, Les prérogatives personnelles du créateur employé et de l'employeur dans le droit d'auteur. (Thśses), s. 125-128.

A. Kopff, Umowy w zakresie prawa autorskiego. Uwagi śde lege ferendaś, s. 11-20;
J. Preussner-Zamorska, Improwizacja muzyczna jako przedmiot ochrony prawnej - Wprowadzenie do tematu, s. 21-31;
M. Sawczuk, O naturze prawnej roszczeń o wydanie uzyskanych korzyści (art. 56 prawa autorskiego, art. 53 ustawy o wynalazczości), s. 33-42;
J. Serda, Wady dzieła a wykonanie umowy wydawniczej, s. 45-55;
J. Kosik, Potrzeba zabezpieczenia pracy pisarskiej a charakter prawa autora, s. 57-66;
S. Sołtysiński, Przenoszalność prawa do wynagrodzenia twórcy pracowniczego projektu wynalazczego, s. 69-79;
M. Staszków, Wynalazki pracownicze i niepracownicze, s. 81-87;
A. Agopszowicz, Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej w stanie wyższej konieczności. Podmioty stosunku prawnego, s. 91-97;
Z. Radwański, Uwagi o umowach mieszanych, s. 99-108;
A. Szpunar, Przekaz w obowiązującym prawie polskim, s. 109-120;
B. Gawlik, Ochrona dóbr osobistych. Sens i nonsens koncepcji tzw. praw podmiotowych osobistych, s. 123-141;
W. Siedlecki, Z problematyki ugody sądowej, s. 143-153;
F. Studnicki, Spis ludności i prawo, s. 155-167;
J. Szwaja, Ochrona dóbr osobistych twórców nauki, s. 169-188;
S. Włodyka, Umowa o kooperację gospodarczą w międzynarodowym obrocie gospodarczym, s. 189-201;
Z. Żabiński, Banki spółdzielcze po reformie, s. 203-213.