Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Plan zebrań w roku akademickim 2019/20

4 października 2019 r. - prof. dr hab. Urszula Promińska, Zakład Prawa Własności Przemysłowej, WPiA, Uniwersytet Łódzki

Szczególny reżim ochrony znaku renomowanego

11 października 2019 r. – dr Katarzyna Jasińska, Katedra Prawa Cywilnego, Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Najnowsze zmiany w procedurze cywilnej – realna szansa na usprawnienie postępowań sądowych w sprawach z zakresu własności intelektualnej?

18 października 2019 r. – dr Michał Bohaczewski, Instytut Prawa Cywilnego, WPiA Uniwersytet Warszawski

Szkoda niemajątkowa z tytułu naruszenia prawa do znaku towarowego

15 listopada 2019 r. – dr Krzysztof Garstka, Lecturer at the British Law Centre, Research Associate at the Centre for Intellectual Property and Information Law, University of Cambridge

„Prawo do bycia zapomnianym” online w ustawodawstwie dotyczącym ochrony danych osobowych: perspektywa krajów G20

22 listopada 2019 r. - dr Zbigniew Więckowski, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego, WPiA UKSW

Licencje przymusowe w systemie ochrony patentowej produktów leczniczych

6 grudnia 2019 r. - dr Joanna Banasiuk, Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku

Wybrane problemy wyczerpania prawa autorskiego

13 grudnia 2019 r. – prof. Tatsuhiro Ueno, Waseda University, Tokio, Japan

The "flexible" copyright exception in civil law countries: 2018 Amendment in Japan and the future model for Europe?

10 stycznia 2020 r. – dr hab. Wojciech Machała prof. UW, Instytut Prawa Cywilnego, WPiA Uniwersytet Warszawski

"What a world needs now is... text and data mining"? Krytycznie o dozwolonym użytku związanym z eksploracją utworów

17 stycznia 2020 r. – dr Michał Wyrwiński, Katedra Prawa Własności Intelektualnej, WPiA UJ

Reemisja internetowa i usługi dodatkowe – wstępna analiza problematyki

6 marca 2020 r. – dr Arkadiusz Michalak

Dyrektywa 2019/770 w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści i usług cyfrowych - regulacja konsumencka czy ingerencja w stosunki prawnoautorskie?