Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

dr Michał Markiewicz

dr Michał Markiewicz

E-mail: michal.markiewicz@uj.edu.pl

Selected publications:

  • Zarząd wspólnym prawem autorskim, Warszawa 2018
  • Ustawowa konstrukcja wspólności autorskich praw majątkowych [in:] Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji, ed. J. Ożegalska-Trybalska, D. Kasprzycki, Warszawa 2015
  • Roszczenie organizacji zbiorowego zarządzania o zaniechanie reemisji utworów przez operatorów sieci kablowych, ZNUJ 2013, z. 123
  • Licencja ustawowa do korzystania z utworu dla celów bezpieczeństwa publicznego lub na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub prawodawczych oraz sprawozdań z tych postępowań [in:] Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, ed. A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc, Warszawa 2013
  • Cywilnoprawna ochrona korespondencji, ZNUJ 2012, z. 115