Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Schedule of meetings in the academic year 2022/23

Summer semester

10.03.2023 - dr Viktoria Kraetzig (Goethe University, Frankfurt am Main)
Copyright as Censorship Law
hybrid meeting (in person and MS Teams)

24.03.2023 - dr Damian Flisak
Tworzenie maszynowe - millenijny problem prawa autorskiego
hybrid meeting (in person and MS Teams)

31.03.2023 - dr Bohdan Widła (Katedra Prawa Własności Intelektualnej WPiA UJ)
Kto może naprawiać sprzęt elektroniczny? Uwagi na gruncie projektowanego Aktu w sprawie danych (Data Act)
hybrid meeting (in person and MS Teams)

14.04.2023 - mgr Ewa Radomska (doktorantka WPiA UJ)
Społeczny konflikt o prawa własności intelektualnej na przykładzie polskich dyskursów na temat prawa autorskiego
hybrid meeting (in person and MS Teams)

28.04.2023 - prof. Lior Zemer (Reichman University, Harry Radzyner Law School)
Art and Copyright in Ghettos and Concentration Camps: A Manifesto of Third-Generation Holocaust Survivors
hybrid meeting (in person and MS Teams)

12.05.2023 - dr Joanna Wiszniewska (Katedra Prawa Własności Intelektualnej WPiA UJ)
Influencer marketing - nowy problem czy kolejna odsłona starego?
hybrid meeting (in person and MS Teams)

2.06.2023 - dr hab. Rafał Sikorski, prof. UAM (Zakład Prawa Europejskiego WPiA UAM)
Naruszenia prawa własności intelektualnej w metawersum – w poszukiwaniu prawa właściwego
on-line meeting (MS Teams)

16.06.2023prof. Ilanah Simon Fhima (Professor of Intellectual Property Law; Co-director, Institute of Brand and Innovation Law, University College London, Laws Faculty)
3D Shape Marks – a 360 Degree Analysis
on-line meeting (MS Teams)

Winter semester

14.10.2022 - dr Ewa Laskowska-Litak (Katedra Prawa Własności Intelektualnej WPiA Uniwersytet Jagielloński)
W poszukiwaniu pojęcia utworu

28.10.2022 - dr hab. Wojciech Machała (WPiA Uniwersytet Warszawski)
Nie tylko "Kaczka dziwaczka" - zapomniane pisma prawnicze Jana Brzechwy

4.11.2022 - dr Kamil Szpyt (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
Ubezpieczenie Intellectual Property

18.11.2022 - dr hab. Joanna Sitko, prof. PL (Politechnika Lubelska)
Przesłanki zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze w świetle orzecznictwa unijnego i krajowego

2.12.2022 - dr Konrad Gliściński (Katedra Prawa Własności Intelektualnej WPiA Uniwersytet Jagielloński)
Secured Digital Lending w prawie europejskim - wstępne wyniki z badania prowadzonego przez Centrum Cyfrowe w ramach Knowledge Rights 21 (KR21) Programme

16.12.2022 - prof. Estelle Derclaye (Faculty of Social Sciences, Law School University of Nottingham, UK) - begins exceptionally at 13:00
The database sui generis rights: past and future

13.01.2023 - prof. dr hab. Monika Florczak-Wątor (Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych WPiA Uniwersytet Jagielloński)
Wspólne tradycje konstytucyjne państw członkowskich UE a koncepcja tożsamości konstytucyjnej

20.01.2023 - dr hab. Paweł Podrecki, prof. INP PAN (Instytut Nauk Prawnych Polska Akademia Nauk)
Środki ochrony praw własności przemysłowej

27.01.2023 - dr hab. Janusz Raglewski, prof. UJ (Katedra Prawa Karnego WPiA Uniwersytet Jagielloński)
Przepisy karne w nowym prawie własności przemysłowej