Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Plan zebrań w roku akademickim 2023/2024

Summer semester

1 March 2024 - dr hab. Katarzyna Stasiuk, prof. UJ (Instytut Psychologii Stosowanej, WZiKS UJ), dr hab. Anna Tischner, prof. UJ  (Katedra Prawa Własności Intelektualnej WPiA UJ)
Naprawy, części zamienne, znaki towarowe - o roli konsumenckiego postrzegania. Refleksje po wyroku TSUE w sprawie C-334/22 Audi
online meeting (MS Teams)

8 March 2024 - prof. dr hab. Piotr Ślęzak (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Utwór konserwatorski
online meeting (MS Teams)

15 March 2024 - dr hab. Rafał Sikorski, prof. UAM (WPiA UAM)
Prawo do wynagrodzenia za streaming w prawie autorskim
hybrid meeting (in person and MS Teams)

5 April 2024 – mgr Aleksandra Bar (doktorantka, Instytut Prawa Cywilnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr)
Treści generowane przez GenAI bez twórczego udziału człowieka - co dalej?
hybrid meeting (in person and MS Teams)

12 April 2024 - dr Przemysław Pałka, LLM EUI (WPiA UJ)
Czym są „dane”? W kierunku prawnie użytecznej ontologii
hybrid meeting (in person and MS Teams)

26 April 2024 - prof. dr hab. Monika Namysłowska (WPiA UŁ)
Zwalczanie nieuczciwych praktyk handlowych B2C i B2B w świecie cyfrowym
hybrid meeting (in person and MS Teams)

10 May 2024 - dr hab. Krystyna Kowalik–Bańczyk, prof. INP PAN (sędzia Sądu Unii Europejskiej)
Zła wiara przy rejestracji znaku towarowego w orzecznictwie Sądu Unii Europejskiej
hybrid meeting (in person and MS Teams)

17 May 2024 - dr hab. Jakub Kępiński, prof. UAM (WPiA UAM)
Nowy czyn nieuczciwej konkurencji? Faworyzowanie/dyskryminowanie najemców lokali w centrach handlowych przy obliczania wysokości opłat wspólnych
hybrid meeting (in person and MS Teams)

23-24 May 2024 - konferencja organizowana przez KPWI WPiA UJ i ALAI Polska

7 June 2024 -    mgr Michalina Kowala (doktorantka, Zakład Prawa Europejskiego WPiA UAM)
Prawo wydawców prasy w świetle gwarancji dostępu do informacji i pluralizmu mediów
hybrid meeting (in person and MS Teams)

14 June 2024 – prof. dr Martin Husovec (London School of Economics and Political Science Law School)
Luxembourg, do you read me? How to open up the CJEU to national courts, academies and civil societies?
hybrid meeting (in person and MS Teams)

Winter semester

20 October 2023 - prof. dr hab. Ryszard Skubisz, dr hab. prof. UMCS Adrian Niewęgłowski (WPiA Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Roszczenie informacyjne organizacji zbiorowego zarządzania

27 October 2023 - dr hab. prof. UMK Monika Wałachowska (WPiA Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Umowy w działalności naukowo-dydaktycznej a prawo autorskie
online meeting (MS Teams)

17 November 2023 - mgr Iryna Fesiuk (WPiA Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Harmonizacja z acquis communautaire i inne przygody prawa autorskiego w Ukrainie, czyli ustawa o prawie autorskim 2023
hybrid meeting (in person and MS Teams)

1 December 2023 - dr Iga Bałos (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
Strajki twórców w Hollywood z perspektywy polskiego prawa i realiów branży
online meeting (MS Teams)

8 December 2023 - dr Lavinia Brancusi (Instytut Nauk Prawnych PAN Warszawa)
O rozróżnieniu między pojęciami renomy, goodwillu i wizerunku marki oraz o próbie ustalenia ich wartości
hybrid meeting (in person and MS Teams)

15 December 2023 - dr Krzysztof Czub (WPiA Uniwersytet Gdański)
Podmiotowość sztucznej inteligencji w kontekście działalności twórczej?
hybrid meeting (in person and MS Teams)

12 January 2024 - dr Gabriela Lenarczyk (Instytut Nauk Prawnych PAN Warszawa)
Deklaracje patentowe (patent pledges): skuteczne narzędzie stymulowania innowacji czy element strategii PR?
hybrid meeting (in person and MS Teams)

19 January 2024 - dr Liliia Oprysk (Law Faculty University of Bergen)
Trademark applications at the EUIPO sparked by the Russian invasion of Ukraine and public policy or accepted principles of morality as a ground for refusal
online meeting (MS Teams)

26 January 2024 - dr Joanna Wiszniewska (WPiA Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Influencer marketing - nowy problem czy kolejna odsłona starego?
online meeting (MS Teams)