Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Plan zebrań w roku akademickim 2023/2024

Zebrania w semestrze zimowym

20 października 2023 r. - prof. dr hab. Ryszard Skubisz, dr hab. prof. UMCS Adrian Niewęgłowski (WPiA Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Roszczenie informacyjne organizacji zbiorowego zarządzania
zebranie w formule hybrydowej

27 października 2023 r. - dr hab. prof. UMK Monika Wałachowska (WPiA Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Umowy w działalności naukowo-dydaktycznej a prawo autorskie
zebranie w formule on-line

17 listopada 2023 r. - mgr Iryna Fesiuk (WPiA Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Harmonizacja z acquis communautaire i inne przygody prawa autorskiego w Ukrainie, czyli ustawa o prawie autorskim 2023
zebranie w formule hybrydowej

1 grudnia 2023 r. - dr Iga Bałos (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
Strajki twórców w Hollywood z perspektywy polskiego prawa i realiów branży
zebranie w formule on-line

8 grudnia 2023 r. - dr Lavinia Brancusi (Instytut Nauk Prawnych PAN Warszawa)
O rozróżnieniu między pojęciami renomy, goodwillu i wizerunku marki oraz o próbie ustalenia ich wartości
zebranie w formule hybrydowej

15 grudnia 2023 r. - dr Krzysztof Czub (WPiA Uniwersytet Gdański)
Podmiotowość sztucznej inteligencji w kontekście działalności twórczej?
zebranie w formule hybrydowej

12 stycznia 2024 r. - dr Gabriela Lenarczyk (Instytut Nauk Prawnych PAN Warszawa)
Deklaracje patentowe (patent pledges): skuteczne narzędzie stymulowania innowacji czy element strategii PR?

19 stycznia 2024 r. - dr Liliia Oprysk (Law Faculty University of Bergen)
Trademark applications at the EUIPO sparked by the Russian invasion of Ukraine and public policy or accepted principles of morality as a ground for refusal
zebranie w formule on-line

26 stycznia 2024 r. - dr Joanna Wiszniewska (WPiA Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Influencer marketing - nowy problem czy kolejna odsłona starego?
zebranie w formule hybrydowej