Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia I stopnia - Prawo Własności Intelektualnej i Nowych Mediów

Program nauczania na kierunku „Prawo własności intelektualnej i nowych mediów” został opracowany pod kątem nauczania praktycznych umiejętności w zakresie ochrony, komercjalizacji i egzekwowania własności intelektualnej przy istotnym uzupełnieniu oferty dydaktycznej w ramach kierunku o przedmioty z zakresu ekonomii i zarządzania, marketingu, reklamy oraz prawa nowych mediów i informatyki. Z jednej strony daje to możliwość uzyskania wiedzy i umiejętności na poziomie podstawowym (i jednocześnie praktycznym) w tym obszarze, z drugiej zaś stwarza podstawy dla kontynuacji kształcenia w ramach studiów II stopnia, w szczególności z dziedzinie zarządzania, ale także administracji oraz wielu innych. Szczególną możliwością kontynuowania kształcenia są uruchomione na WPiA w 2018 r. studia II stopnia prowadzone w języku angielskim Intellectual Property and New Technologies, stanowiące z jednej strony kontynuację programu studiów licencjackich, ale jednocześnie mocno rozszerzające poruszaną tematykę o aspekt międzynarodowy.

Aktualne informacje dotyczące studiów Prawo Własności Intelektualnej i Nowych Mediów znajdują się na stronie Wydziału Prawa i Administracji UJ.