Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Plan zebrań w roku akademickim 2020/2021

Zebrania w semestrze zimowym

9 października 2020 r. - prof. dr hab. Piotr Ślęzak; WPiA UŚ

Kulinaria w polskim prawie autorskim

23 października 2020 r. - dr Jan Halberda; Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa WPiA UJ

Estoppel w angloamerykańskim prawie prywatnym

6 listopada 2020 r.  (9.30 - 15.00)

„Fashion law” – krakowsko-łódzkie seminarium poświęcone problematyce praw własności intelektualnej w branży mody

Program seminarium dostępny jest pod tym linkiem.

20 listopada 2020 r. - prof. dr hab. R. Skubisz; WPiA Uniwersytet im. Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie

Wyczerpanie w dziedzinie prawa autorskiego (wybrane problemy)

4 grudnia 2020 r. - dr hab. Łukasz Żelechowski; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Sprzeczność z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami jako przeszkoda rejestracji znaku towarowego

18 grudnia 2020 r. - dr Bohdan Widła; Katedra Prawa Własności Intelektualnej WPiA UJ

Program komputerowy jako „kleine Münze”

8 stycznia 2021 r. - dr Zbigniew Pinkalski; Katedra Prawa Własności Intelektualnej WPiA UJ

Mankamenty regulacji postępowania w sprawach własności intelektualnej

22 stycznia 2021 r. - dr Żaneta Zemła-Pacud; Instytut Nauk Prawnych PAN

IP a COVID-19. W poszukiwaniu optymalnego modelu ochrony prawnej leków w czasie pandemii

Zebrania w semestrze letnim

26 lutego 2021 r. - prof. dr hab. Elżbieta Traple; WPiA UJ

Bariery prawne eksploracji tekstów i danych w europejskim prawie prywatnym – czy nowe podejście do paradygmatu ochrony praw autorskich może coś zmienić?

12 marca 2021 r. - prof. dr hab. Maciej Szpunar; Pierwszy rzecznik generalny – Trybunał Sprawiedliwości UE; WPiA UŚ

Publiczne udostępnianie utworu w środowisku cyfrowym w orzecznictwie TSUE

26 marca 2021 r. - dr Zbigniew Okoń

UsedSoft, Ranks, Tom Kabinet i co dalej? «Elektroniczne» wyczerpanie prawa w unijnym i polskim prawie autorskim

16 kwietnia 2021 r. - dr Jakub Chwalba; Katedra Prawa Własności Intelektualnej WPiA UJ

Utwór w prawie autorskim

30 kwietnia 2021 r. - prof. UAM, dr hab. Rafał Sikorski; WPiA UAM

Wina a naruszenie patentu

14 maja 2021 r. - dr Agnieszka Sztoldman; Instytut Prawa Cywilnego WPAiE UWr

Czy stopień winy naruszyciela ma znaczenie dla roszczeń pieniężnych w prawie własności intelektualnej?

21 maja 2021 r. - dr Christina Angelopoulos; Faculty of Law of the University of Cambridge, Member of the Centre for Intellectual Property and Information Law (CIPIL), W. Brytania

Primary and Accessory Liability in EU Copyright Law

28 maja 2021 r. - dr Dariusz Kasprzycki; Katedra Prawa Własności Intelektualnej WPiA UJ

Zakres patentu biotechnologicznego

11 czerwca 2021 r. - mgr Martyna Mielniczuk-Skibicka; Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej WPAiE UWr

Kształt lub inna właściwość znacznie zwiększająca wartość towaru jako przeszkoda rejestracji znaku towarowego

18 czerwca 2021 r. - dr Aleksandra Kuczerawy; The Centre for IT & IP Law (CITIP), Faculty of Law of the University of Leuven (KU Leuven), Belgia; dr Joao Pedro Quintais; The Institute for Information Law (IViR), University of Amsterdam, Holandia

A “must-carry” obligation for online platforms? Exploring Article 17 of the Copyright in the Digital Single Market Directive in light of the right to freedom of expression

25 czerwca 2021 r. - dr Agnieszka Gołaszewska; Przewodnicząca XXII Wydziału Własności Intelektualnej Sądu Okręgowego w Warszawie

Must carry/must offer - w poszukiwaniu ochrony przed sądem powszechnym