Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Plan zebrań w roku akademickim 2023/2024

Zebrania w semestrze letnim

1 marca 2024 r. – dr hab. Katarzyna Stasiuk, prof. UJ (Instytut Psychologii Stosowanej, WZiKS UJ), dr hab. Anna Tischner, prof. UJ  (Katedra Prawa Własności Intelektualnej WPiA UJ)
Naprawy, części zamienne, znaki towarowe - o roli konsumenckiego postrzegania. Refleksje po wyroku TSUE w sprawie C-334/22 Audi
zebranie w formule on-line

8 marca 2024 r. – prof. dr hab. Piotr Ślęzak (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Utwór konserwatorski
zebranie w formule on-line

15 marca 2024 r. – dr hab. Rafał Sikorski, prof. UAM (WPiA UAM)
Prawo do wynagrodzenia za streaming w prawie autorskim
zebranie w formule hybrydowej

5 kwietnia 2024 r. – mgr Aleksandra Bar (doktorantka, Instytut Prawa Cywilnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr)
Treści generowane przez GenAI bez twórczego udziału człowieka - co dalej?
zebranie w formule on-line

12 kwietnia 2024 r. – dr Przemysław Pałka, LLM EUI (WPiA UJ)
Czym są „dane”? W kierunku prawnie użytecznej ontologii
zebranie w formule hybrydowej

19 kwietnia 2024 r. – prof. Estelle Derclaye (Faculty of Social Sciences, Law School University of Nottingham, UK)
EU copyright harmonization: Empirical analysis of Polish courts decisions
zebranie w formule online

26 kwietnia 2024 r. – prof. dr hab. Monika Namysłowska (WPiA UŁ)
Zwalczanie nieuczciwych praktyk handlowych B2C i B2B w świecie cyfrowym
zebranie w formule hybrydowej

10 maja 2024 r. – dr hab. Krystyna Kowalik–Bańczyk, prof. INP PAN (sędzia Sądu Unii Europejskiej, prezes siódmej izby)
Zła wiara przy rejestracji znaku towarowego w orzecznictwie Sądu Unii Europejskiej
zebranie w formule on-line

17 maja 2024 r. – dr hab. Jakub Kępiński, prof. UAM (WPiA UAM)
Nowy czyn nieuczciwej konkurencji? Faworyzowanie/dyskryminowanie najemców lokali w centrach handlowych przy obliczania wysokości opłat wspólnych
zebranie w formule hybrydowej

23-24 maja 2024 r. - konferencja "Brzask czy zmierzch prawa autorskiego?" organizowana przez KPWI WPiA UJ i ALAI Polska

7 czerwca 2024 r. – mgr Michalina Kowala (doktorantka, Zakład Prawa Europejskiego WPiA UAM)
Prawo wydawców prasy w świetle gwarancji dostępu do informacji i pluralizmu mediów
zebranie w formule hybrydowej

14 czerwca 2024 r. – prof. dr Martin Husovec (London School of Economics and Political Science Law School)
Luxembourg, do you read me? How to open up the CJEU to national courts, academies and civil societies?
zebranie w formule hybrydowej

Zebrania w semestrze zimowym

20 października 2023 r. - prof. dr hab. Ryszard Skubisz, dr hab. prof. UMCS Adrian Niewęgłowski (WPiA Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Roszczenie informacyjne organizacji zbiorowego zarządzania
zebranie w formule hybrydowej

27 października 2023 r. - dr hab. prof. UMK Monika Wałachowska (WPiA Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Umowy w działalności naukowo-dydaktycznej a prawo autorskie
zebranie w formule on-line

17 listopada 2023 r. - mgr Iryna Fesiuk (WPiA Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Harmonizacja z acquis communautaire i inne przygody prawa autorskiego w Ukrainie, czyli ustawa o prawie autorskim 2023
zebranie w formule hybrydowej

1 grudnia 2023 r. - dr Iga Bałos (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
Strajki twórców w Hollywood z perspektywy polskiego prawa i realiów branży
zebranie w formule on-line

8 grudnia 2023 r. - dr Lavinia Brancusi (Instytut Nauk Prawnych PAN Warszawa)
O rozróżnieniu między pojęciami renomy, goodwillu i wizerunku marki oraz o próbie ustalenia ich wartości
zebranie w formule hybrydowej

15 grudnia 2023 r. - dr Krzysztof Czub (WPiA Uniwersytet Gdański)
Podmiotowość sztucznej inteligencji w kontekście działalności twórczej?
zebranie w formule hybrydowej

12 stycznia 2024 r. - dr Gabriela Lenarczyk (Instytut Nauk Prawnych PAN Warszawa)
Deklaracje patentowe (patent pledges): skuteczne narzędzie stymulowania innowacji czy element strategii PR?
zebranie w formule hybrydowej

19 stycznia 2024 r. - dr Liliia Oprysk (Law Faculty University of Bergen)
Trademark applications at the EUIPO sparked by the Russian invasion of Ukraine and public policy or accepted principles of morality as a ground for refusal
zebranie w formule on-line

26 stycznia 2024 r. - dr Joanna Wiszniewska (WPiA Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Influencer marketing - nowy problem czy kolejna odsłona starego?
zebranie w formule on-line